Sau khi khớp lệnh mua/bán chứng khoán thì khi nào tôi nhận được chứng khoán/tiền về tài khoản của tôi? - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương

Sau khi khớp mệnh lệnh mua/bán kinh doanh chứng khoán thì lúc nào tôi cảm nhận được triệu chứng khoán/tiền về thông tin tài khoản của tôi?

Theo những Quy chế hiện tại hành về thanh toán giao dịch và bù trừ kinh doanh chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nước ta, nếu như gọi ngày Khách sản phẩm khớp mệnh lệnh mua sắm hoặc phân phối kinh doanh chứng khoán là ngày T+0, thì kinh doanh chứng khoán hoặc chi phí người tiêu dùng tiếp tục cảm nhận được như sau:
– Trường thích hợp người tiêu dùng mua sắm kinh doanh chứng khoán tiếp tục khớp mệnh lệnh thì kinh doanh chứng khoán mua sắm tiếp tục về thông tin tài khoản thanh toán kinh doanh chứng khoán của người tiêu dùng vô trưa ngày T+2 sau khoản thời gian kết thúc giục giờ thanh toán phiên sáng sủa. Khách sản phẩm hoàn toàn có thể triển khai mệnh lệnh phân phối chính thức kể từ phiên chiều ngày T+2.
– Trường thích hợp người tiêu dùng phân phối kinh doanh chứng khoán tiếp tục khớp mệnh lệnh thì chi phí phân phối kinh doanh chứng khoán tiếp tục về thông tin tài khoản của người tiêu dùng vô trưa ngày T+2 sau khoản thời gian kết thúc giục giờ thanh toán phiên sáng sủa. Khách sản phẩm vẫn hoàn toàn có thể sử dung chi phí phân phối kinh doanh chứng khoán ngay lập tức từ thời điểm ngày T+ 0 trải qua công ty ứng trước chi phí phân phối kinh doanh chứng khoán của APS.

BÀI VIẾT NỔI BẬT