Tìm hiểu về tính chất của tứ giác nội tiếp đường tròn

Chủ đề tứ giác nội tiếp đàng tròn: Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là một trong những định nghĩa thú vị vô hình học tập. Được xác lập là tứ giác sở hữu tứ đỉnh phía trên một đàng tròn trặn, tứ giác nội tiếp đưa đến sự bằng vận và hợp lý mang đến hình học tập. Việc phân tích tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn không chỉ là hỗ trợ chúng ta hiểu sâu sắc về hình học tập mà còn phải tìm hiểu đi ra những quy tắc và đặc điểm thú vị của những hình học tập quan trọng này.

Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu tính chất gì đặc biệt?

Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu một vài tính chất quan trọng như sau:
1. Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu tổng nhì góc đối lập bởi vì 180 phỏng. Như vậy Tức là tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là tứ giác lồi (tức là tứ giác sở hữu toàn bộ những góc nhọn), vì như thế tổng những góc của một tứ giác lồi luôn luôn là 360 phỏng.
2. Đường chéo cánh rộng lớn của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn luôn luôn trải qua tâm của đàng tròn trặn. Như vậy Tức là tâm của đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác phía trên đàng chéo cánh rộng lớn của tứ giác cơ.
3. Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu nhì góc đối lập nằm trong rộng lớn. Như vậy Tức là những cạnh đối lập của tứ giác cơ nằm trong có tính nhiều năm.
4. Với những tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn, tích những phỏng nhiều năm nhì cạnh ngay tắp lự kề của tứ giác bởi vì tích những phỏng nhiều năm nhì cạnh còn sót lại. Ví dụ, nếu như a, b, c, d thứu tự là phỏng nhiều năm những cạnh của tứ giác và R là nửa đường kính của đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác, tao sở hữu a*c = b*d = R^2.
5. Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là tình huống quan trọng của tứ giác tứ diện. Nếu tao vẽ những đàng nối kể từ những đỉnh của tứ giác cho tới tâm của đàng tròn trặn, tao tiếp tục chiếm được một tứ diện tứ giác đều. Trong tứ diện này, những cạnh đối lập nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch trải qua tâm đàng tròn trặn.
Tóm lại, tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu những tính chất quan trọng, bao hàm tổng nhì góc đối lập bởi vì 180 phỏng, đàng chéo cánh rộng lớn trải qua tâm đàng tròn trặn, những góc đối lập nằm trong rộng lớn, tích những cạnh ngay tắp lự kề đều nhau, và là tình huống quan trọng của tứ diện tứ giác đều.

Bạn đang xem: Tìm hiểu về tính chất của tứ giác nội tiếp đường tròn

Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là gì?

Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là một trong những loại tứ giác sở hữu tứ đỉnh phía trên một đàng tròn trặn. Đường tròn trặn này được gọi là đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác. Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu một vài điểm sáng quan tiền trọng:
1. Hai đàng chéo cánh của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là những đàng sở hữu nút giao nhau là tâm của đàng tròn trặn. Như vậy đồng nghĩa tương quan với việc hai tuyến đường chéo cánh này tách nhau vuông góc bên trên tâm đàng tròn trặn.
2. Tổng nhì góc đối lập vô tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn luôn luôn bởi vì 180 phỏng. Như vậy rất có thể được minh chứng bằng phương pháp dùng quy tắc inscribed angle (góc nội tiếp) của đàng tròn trặn.
3. Đường phân giác của một góc vô tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là đàng trải qua tâm của đàng tròn trặn, và phân tách góc cơ trở nên nhì góc sở hữu nằm trong độ cao thấp.
4. Với tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn, tổng nhì cặp góc vô tứ giác (cặp góc đối lập và cặp góc kề bên) chia đều cho 2 bên chữ 1/2 của đàng tròn trặn. Như vậy cũng rất có thể được minh chứng bởi vì quy tắc inscribed angle của đàng tròn trặn.
Tóm lại, tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là một trong những loại tứ giác sở hữu tứ đỉnh phía trên một đàng tròn trặn và sở hữu một vài điểm sáng cần thiết tương quan cho tới những góc và đàng tròn trặn.

Đặc điểm của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là gì?

Đặc điểm của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là tứ giác sở hữu tứ đỉnh phía trên đàng tròn trặn cơ. Như vậy Tức là toàn bộ những đỉnh của tứ giác đều nằm trong phía trên một đàng tròn trặn. Đường tròn trặn này được gọi là đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác. Một số điểm sáng không giống của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn bao gồm:
1. Góc thân thiết cặp đàng chéo cánh bởi vì nhau: Trong một tứ giác nội tiếp, góc thân thiết hai tuyến đường chéo cánh của tứ giác tiếp tục đều nhau. Như vậy rất có thể được minh chứng bằng phương pháp dùng đặc điểm của những góc điểm xúc tiếp bên trên đàng tròn trặn.
2. Tổng những góc vô tứ giác bởi vì 360 độ: Tổng những góc vô một tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn luôn luôn bởi vì 360 phỏng. Như vậy rất có thể minh chứng bằng phương pháp dùng đặc điểm của những góc điểm xúc tiếp bên trên đàng tròn trặn cùng theo với tổng những góc vô một đàng tròn trặn là 360 phỏng.
3. Các góc ở và một cung bởi vì nhau: Nếu những đỉnh của tứ giác phía trên và một cung của đàng tròn trặn nước ngoài tiếp, thì những góc tạo nên bởi vì những cạnh của tứ giác và đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tiếp tục đều nhau.
Đấy là những điểm sáng cơ bạn dạng của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn. Hy vọng vấn đề này rất có thể khiến cho bạn hiểu thêm thắt về đặc điểm của loại tứ giác này.

Đặc điểm của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là gì?

Toán hình Lớp 9 - Chứng minh tứ giác nội tiếp đàng tròn

Bạn quan hoài cho tới minh chứng tứ giác nội tiếp đàng tròn? Video này tiếp tục lý giải cụ thể và rõ nét về kiểu cách minh chứng tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn, khiến cho bạn nắm rõ kiến thức và kỹ năng và vận dụng thành công xuất sắc vô bài bác luyện.

Làm thế này nhằm xác lập một tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn?

Để xác lập coi một tứ giác sở hữu đem nội tiếp đàng tròn trặn hay là không, tất cả chúng ta rất có thể tuân theo công việc sau:
1. Trả điều thắc mắc \"Có tồn bên trên một đàng tròn trặn này tuy nhiên tứ đỉnh của tứ giác phía trên cơ hoặc không?\" Để vấn đáp thắc mắc này, tất cả chúng ta cần thiết đánh giá coi những đường thẳng liền mạch nối những điểm cơ sở hữu tách nhau bên trên một điểm có một không hai hay là không. Nếu những đường thẳng liền mạch tách nhau bên trên một điểm có một không hai, tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn trặn.
2. Kiểm tra phỏng nhiều năm những cạnh của tứ giác. Nếu tứ giác sở hữu tứ cạnh đều nhau, rất có thể có tương đối nhiều phương pháp để vẽ một đàng tròn trặn trải qua tứ điểm cơ. Tuy nhiên, nếu như tứ giác không tồn tại tứ cạnh đều nhau, thì ko thể sở hữu một đàng tròn trặn này trải qua tứ điểm cơ.
3. Kiểm tra góc trong số những cạnh của tứ giác. Nếu tứ giác sở hữu tứ góc vuông, tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn trặn. Nếu tứ giác không tồn tại tứ góc vuông, thì rất có thể có tương đối nhiều phương pháp để vẽ một đàng tròn trặn trải qua tứ điểm cơ, tuy nhiên ko cần từng tình huống đều rất có thể tồn bên trên một đàng tròn trặn nước ngoài tiếp.
Tóm lại, nhằm xác lập coi một tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn trặn, tất cả chúng ta cần thiết đánh giá coi sở hữu tồn bên trên một đàng tròn trặn tuy nhiên tứ đỉnh của tứ giác phía trên cơ, cạnh của tứ giác sở hữu đều nhau hay là không, và góc trong số những cạnh của tứ giác sở hữu là góc vuông hay là không.

Tọa phỏng của những đỉnh vô tứ giác nội tiếp đàng tròn?

Để thám thính tọa phỏng của những đỉnh vô một tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn, tất cả chúng ta cần phải biết tọa phỏng của trung tâm đàng tròn trặn và nửa đường kính của đàng tròn trặn cơ. Tọa phỏng của những đỉnh rất có thể được xem bằng phương pháp dùng ấn định lý hình học tập tương quan cho tới tứ giác nội tiếp.
Để thực hiện điều này, tất cả chúng ta rất có thể thực hiện như sau:
1. Tìm tọa phỏng của trung tâm đàng tròn: Trước hết, tất cả chúng ta cần phải có vấn đề về trung tâm đàng tròn trặn. Nếu tọa phỏng của trung tâm là (h, k), thì tất cả chúng ta rất có thể dùng những phương trình của những điểm phía trên đàng tròn trặn nhằm thám thính đi ra độ quý hiếm của h và k.
2. Tìm nửa đường kính của đàng tròn: Như tiếp tục kể trước cơ, tất cả chúng ta cần phải biết nửa đường kính của đàng tròn trặn nhằm đo lường tọa phỏng của những đỉnh. Bán kính rất có thể được xác lập bằng phương pháp dùng ấn định lý Pitago hoặc bằng phương pháp dùng những công thức không giống tương quan cho tới trung tâm và những điểm bên trên đàng tròn trặn.
3. Tìm tọa phỏng của những đỉnh: Khi tiếp tục biết tọa phỏng của trung tâm và nửa đường kính, tất cả chúng ta rất có thể dùng những phương trình của những điểm phía trên đàng tròn trặn nhằm đo lường tọa phỏng của những đỉnh vô tứ giác nội tiếp. Thông thông thường, những đỉnh được viết số kể từ A cho tới D. Đỉnh A sở hữu tọa phỏng (h + r, k), đỉnh B sở hữu tọa phỏng (h, k + r), đỉnh C sở hữu tọa phỏng (h - r, k), và đỉnh D sở hữu tọa phỏng (h, k - r).
Lưu ý: Trong quy trình đo lường, nếu như quan trọng, tất cả chúng ta rất có thể dùng những phương trình hình học tập khác ví như ấn định lý Euclid nhằm xử lý những Việc ví dụ tương quan cho tới tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn.
Tóm lại, nhằm thám thính tọa phỏng của những đỉnh vô tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn, tất cả chúng ta cần phải biết tọa phỏng của trung tâm và nửa đường kính của đàng tròn trặn, tiếp sau đó dùng những phương trình của những điểm phía trên đàng tròn trặn nhằm đo lường tọa phỏng của những đỉnh.

Tọa phỏng của những đỉnh vô tứ giác nội tiếp đàng tròn?

_HOOK_

Xem thêm: Viết về bảo vệ môi trường bằng tiếng Anh hay nhất - Step Up English

Toán 9 | Hình 11: Tứ giác nội tiếp - Khái niệm, trí tuệ và rèn luyện kĩ năng lấy gốc

Muốn thám thính hiểu cơ hội lấy gốc tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn một cơ hội dễ dàng dàng? Hãy coi đoạn phim này! Thầy giáo tiếp tục chỉ dẫn cơ hội triển khai bước một cơ hội cụ thể và dễ dàng nắm bắt, khiến cho bạn thoải mái tự tin xử lý toàn bộ những bài bác luyện tương quan cho tới yếu tố này.

Tính hóa học cần thiết của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là gì?

Tính hóa học cần thiết của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là:
- Tổng những góc vô tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn bởi vì 360 phỏng. Như vậy Tức là tổng những góc vô tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn luôn luôn bởi vì 180 phỏng.
- Đường chéo cánh thực hiện góc vuông cùng nhau. Như vậy Tức là đàng chéo cánh của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn tạo nên trở nên một góc vuông bên trên gửi gắm điểm của đàng chéo cánh.
- Điểm trọng tâm, đàng trung tuyến và đàng cao của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn gửi gắm nhau bên trên một điểm có một không hai, là tâm đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác.
- Hai đàng chéo cánh của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu đặc điểm tách nhau trở nên nhì đoạn sở hữu đặc điểm tương tự động, tức là tích nhì phần đường chéo cánh này đều nhau.
- Một góc nội tiếp nằm trong lòng nhì cung ăn ý. Nghĩa là góc nội tiếp thân thiết nhì cung ăn ý tiếp tục bởi vì 1/2 tổng của nhì cung cơ.
- Đường cao của một tam giác nội tiếp đàng tròn trặn và trải qua tâm đàng tròn trặn cơ.
Tính hóa học này không chỉ là cần thiết trong công việc hiểu và phân tách tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn tuy nhiên còn tồn tại phần mềm trong công việc xử lý những Việc tương quan cho tới hình học tập và đàng tròn trặn.

Làm thế này nhằm minh chứng một tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn?

Để minh chứng một tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn trặn, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cách thức minh chứng sau đây:
Bước 1: Trưởng trở nên rằng tứ giác sở hữu tứ đỉnh phía trên một đàng tròn trặn. Như vậy rất có thể được minh chứng bằng phương pháp dùng những ấn định lý về tứ giác và đàng tròn trặn. Ví dụ: Nếu tứ giác ABCD sở hữu AC là đàng chéo cánh, thì tứ giác ABCD sẽ sở hữu được nội tiếp đàng tròn trặn với tâm là trung điểm của AC. Chúng tao rất có thể dùng ấn định lý về đàng chéo cánh tách bên trên trung điểm nhằm minh chứng điều này.
Bước 2: Chứng minh rằng tâm đàng tròn trặn nội tiếp tứ giác là trung điểm của những đàng chéo cánh. Ví dụ: Nếu tứ giác ABCD sở hữu tâm của đàng tròn trặn nội tiếp là O, tất cả chúng ta cần thiết minh chứng rằng tâm O là trung điểm của những đàng chéo cánh AC và BD. Như vậy rất có thể được minh chứng bằng phương pháp dùng ấn định lý về đàng thông tâm và những góc lưỡng đổi mới.
Bước 3: Đối bệnh minh: Chúng tao cũng rất có thể minh chứng theo hướng ngược lại bằng phương pháp dùng những điểm và đặc điểm của tứ giác. Nếu tất cả chúng ta tiếp tục hiểu được tâm đàng tròn trặn nội tiếp tứ giác là trung điểm của những đàng chéo cánh, tất cả chúng ta rất có thể dùng đặc điểm của đường thẳng liền mạch trải qua tâm đàng tròn trặn là 2 lần bán kính nhằm minh chứng rằng tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn trặn.
Như vậy, nhằm minh chứng một tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn trặn, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cách thức minh chứng bên trên dựa vào những đặc điểm và ấn định lý tương quan cho tới tứ giác, đàng tròn trặn và đàng chéo cánh.

Làm thế này nhằm minh chứng một tứ giác sở hữu nội tiếp đàng tròn?

Mối mối liên hệ thân thiết tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn và đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác?

Mối mối liên hệ thân thiết tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn và đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác được tế bào mô tả trải qua điểm sáng về những đỉnh của tứ giác và đàng tròn trặn.
- Tứ giác nội tiếp đàng tròn: Đây là một trong những tứ giác sở hữu tứ đỉnh phía trên một đàng tròn trặn. Các đỉnh này được gọi là những điểm xúc tiếp của tứ giác với đàng tròn trặn. Đặc điểm cần thiết của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là tâm đàng tròn trặn phía trên đoạn trực tiếp nối nhì đỉnh đối lập của tứ giác.
- Đường tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác: Đây là một trong những đàng tròn trặn được vẽ sao mang đến tứ giác ở trọn vẹn phía bên trong đàng tròn trặn và toàn bộ những đỉnh của tứ giác phía trên đàng tròn trặn. Đặc điểm cần thiết của đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác là tâm đàng tròn trặn trùng với điểm khoảng của những đỉnh của tứ giác.
Tuy nhiên, ko cần tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn và tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn trặn là kiểu như nhau. Vì vậy, quan hệ thân thiết bọn chúng ko là quan hệ hệt nhau. Tức là ko cần một tứ giác ở trọn vẹn phía bên trong một đàng tròn trặn được xem là tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn và ngược lại, ko cần một tứ giác sở hữu tứ đỉnh phía trên đàng tròn trặn được xem là tứ giác nước ngoài tiếp đàng tròn trặn.
Tóm lại, tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn và đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tứ giác sở hữu quan hệ nghiêm ngặt cùng nhau, tuy nhiên bọn chúng ko trọn vẹn kiểu như nhau và sở hữu những điểm sáng riêng không liên quan gì đến nhau.

LẤY GỐC HÌNH 9 - Chứng minh tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn - Phần 1 - THẦY KENKA

Thầy Kenka đã thử rõ rệt tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn như vậy nào? Đừng bỏ qua đoạn phim này! Thầy giáo tiếp tục share những cách thức và bài bác luyện thực tiễn nhằm các bạn nắm rõ về tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn và rất có thể vận dụng thành công xuất sắc vô kỳ thi đua hoặc bài bác đánh giá.

Xem thêm: Honda BR-V về Việt Nam: Đỉnh cao công nghệ chỉ từ 661 triệu đồng

Cách tính diện tích S tứ giác nội tiếp đàng tròn?

Để tính diện tích S của một tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn, tất cả chúng ta rất có thể dùng những cách thức không giống nhau như sau:
1. Sử dụng công thức diện tích S Heron (hoặc công thức Heron\'s for warm up).
Công thức diện tích S Heron được dùng nhằm tính diện tích S của tam giác lúc biết những cạnh của chính nó. Trong tình huống tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn, nếu như hiểu rằng phỏng nhiều năm những cạnh của tứ giác, tao rất có thể phân tách tứ giác trở nên nhì tam giác nhỏ bởi vì công hệt nhau (cách này chỉ vận dụng được khi tứ giác là tứ giác lồi). Sau cơ, tao dùng công thức diện tích S Heron nhằm tính diện tích S của từng tam giác, tiếp sau đó nằm trong nhì diện tích S đó lại cùng nhau.
2. Sử dụng công thức diện tích S tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn.
Công thức diện tích S tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn là:
Diện tích tứ giác = √((s-a)(s-b)(s-c)(s-d))
Trong đó:
- a, b, c, d là phỏng nhiều năm những cạnh của tứ giác,
- s là nửa chu vi tứ giác, s = (a + b + c + d)/2.
3. Sử dụng công thức diện tích S hình trụ nội tiếp.
Nếu tao hiểu rằng phỏng nhiều năm những cạnh của tứ giác và phỏng nhiều năm nửa đường kính của đàng tròn trặn nội tiếp, tao rất có thể dùng công thức diện tích S hình trụ nội tiếp nhằm tính diện tích S của tứ giác, công thức là:
Diện tích tứ giác = nửa đường kính của đàng tròn trặn nội tiếp * số π
Đối với những ấn định lý hình học tập, bao quát rộng lớn, việc thể hiện điều giải cụ thể vô một câu vấn đáp ngắn ngủi rất có thể tạo nên thất lạc công gọi và hiểu tuy nhiên ko cần khi nào thì cũng là cơ hội tốt nhất có thể nhằm trình diễn vấn đề. Vì vậy, việc tìm hiểu thêm tư liệu hoặc căn vặn thầy gia sư là cơ hội tốt nhất có thể nhằm nắm rõ rộng lớn về kiểu cách tính diện tích S của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn.

Áp dụng của tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn vô Việc thiên văn học tập hoặc kiến thiết con kiến trúc?

Tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn sở hữu một vài vận dụng vô Việc thiên văn học tập và kiến thiết phong cách thiết kế. Dưới đó là một vài ví dụ:
1. Thiên văn học:
- Một ví dụ thông dụng là hành trình của những hành tinh ranh vô hệ mặt mũi trời. Quỹ đạo này rất có thể được quy mô hóa trở nên những đàng tròn trặn hoặc những đàng tròn trặn nội tiếp, vô cơ mặt mũi trời ở bên trên tâm đàng tròn trặn.
- Trong phong cách thiết kế thiên văn học tập, việc xác xác định trí và phía dịch rời của những vật thể bên trên khung trời cũng dùng những định nghĩa về tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn. Ví dụ: để tham dự đoán sự xuất hiện nay của một hành tinh ranh vô một thời hạn ví dụ, tao rất có thể kiểm tra những tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn nhằm xác xác định trí của hành tinh ranh vô hành trình của chính nó.
2. Xây dựng con kiến trúc:
- Trong kiến thiết phong cách thiết kế, tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn cũng rất có thể được dùng nhằm tạo thành những hình dạng và cấu hình tuyệt hảo. Ví dụ, trong công việc kiến thiết những cầu, cầu vòng hoặc cầu cung thông thường được kiến thiết dựa vào định nghĩa tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn. Như vậy canh ty đáp ứng tính ổn định ấn định và thẩm mỹ và làm đẹp của công trình xây dựng.
- Trong khi, vô kiến thiết những khuôn viên khu vui chơi công viên hoặc khu vực khu đô thị, tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn cũng rất có thể được dùng muốn tạo đi ra những hình dạng hợp lý và đối xứng.
Vì vậy, tứ giác nội tiếp đàng tròn trặn rất có thể được vận dụng trong số Việc thiên văn học tập và kiến thiết phong cách thiết kế muốn tạo đi ra những quy mô và cấu hình ổn định ấn định và thẩm mỹ và làm đẹp.

_HOOK_