Tam giác là gì? Cách tính diện tích hình tam giác

Tam giác là 1 trong mỗi hình học tập cơ phiên bản được phân tích rộng thoải mái vô toán học tập. Một trong mỗi định nghĩa cần thiết là diện tích S hình tam giác - một đại lượng tế bào mô tả độ dài rộng của hình học tập. Trong bài bác nội dung bài viết này, Viện huấn luyện và đào tạo Vinacontrol tiếp tục reviews về hình tam giác và công thức tính diện tích S hình tam giác thông dụng cùng theo với một trong những Note cần thiết Khi tính diện tích S tam giác. Hình như, Cửa Hàng chúng tôi còn cung ứng "Bảng tính online diện tích S những hình phẳng" để giúp đỡ bạn giải thời gian nhanh những bài bác thói quen diện tích S.

1. Khái niệm hình tam giác

Tam giác hay hình tam giác là một loại hình cơ phiên bản trong hình học: hình hai phía phẳng lặng sở hữu phụ vương đỉnh là ba điểm không trực tiếp sản phẩm và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối những đỉnh cùng nhau.

Bạn đang xem: Tam giác là gì? Cách tính diện tích hình tam giác

Tam giác là đa giác có số cạnh tối thiểu (3 cạnh). Tam giác luôn luôn luôn luôn là một đa giác đơn và luôn luôn là một đa giác lồi (các góc trong luôn luôn nhỏ rộng lớn 180°). Một tam giác sở hữu những cạnh AB, BC và AC được ký hiệu là {\displaystyle \triangle ABC}.

hinh-tam-giac-tinh-dien-tich-hinh-tam-giac

Khái niệm hình tam giác và công thức tính diện tích S hình tam giác

2. Các lối trong hình tam giác

Đường cao là một quãng trực tiếp trải qua một đỉnh và vuông góc với cạnh đối lập của đỉnh bại. Mỗi tam giác chỉ mất phụ vương lối cao. Ba lối cao của một tam giác đồng quy bên trên một điểm, đặc điểm đó được gọi là trực tâm của tam giác.

duong-cao-va-truc-tam-cua-hinh-tam-giac

Giao của 3 lối cao là trực tâm của tam giác

Đường trung tuyến là một quãng trực tiếp nối kể từ đỉnh cho tới trung điểm của cạnh đối lập. Một tam giác chỉ mất phụ vương lối trung tuyến. Ba lối trung tuyến của một tam giác đồng quy bên trên một điểm, đặc điểm đó được gọi là trọng tâm của tam giác.

duong-trung-tuyen-va-trong-tam-cua-hinh-tam-giac

Giao của 3 lối trung tuyến là trọng tâm của tam giác

Đường trung trực của một tam giác là lối vuông góc với cùng một cạnh của tam giác bại bên trên trung điểm. Mỗi tam giác chỉ mất phụ vương lối trung trực. Ba lối trung trực của một tam giác đồng quy bên trên một điểm, điểm bại mang tên gọi là tâm của đường tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác.

duong-trung-truc-va-duong-tron-ngoai-tiep-hinh-tam-giac

Giao của 3 lối trung trực là tâm của lối tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác

Đường phân giác là đoạn trực tiếp nối kể từ đỉnh cho tới cạnh đối lập và phân chia góc ở đỉnh thực hiện 2 phần sở hữu số đo góc đều bằng nhau. Mỗi tam giác chỉ mất phụ vương lối phân giác. Ba lối này đồng quy bên trên một điểm. Điểm này đó là tâm lối tròn trặn nội tiếp tam giác

duong-phan-giac-va-tam-duong-tron-noi-tiep-hinh-tam-giac

Giao của 3 lối phân giác là tâm của lối tròn trặn nội tiếp tam giác

3. Các đặc thù của hình tam giác

 • Tổng những góc vô của một tam giác vì thế 180° (định lý tổng phụ vương góc vô của một tam giác).
 • Độ lâu năm từng cạnh to hơn hiệu phỏng lâu năm nhì cạnh bại và nhỏ rộng lớn tổng phỏng lâu năm của bọn chúng (bất đẳng thức tam giác).
 • Trong một tam giác, cạnh đối lập với góc to hơn là cạnh to hơn. trái lại, góc đối lập với cạnh to hơn là góc to hơn (quan hệ thân thích cạnh và góc đối lập vô tam giác).
 • Ba lối cao của tam giác hạn chế nhau bên trên một điểm được gọi là trực tâm của tam giác (đồng quy tam giác).
 • Ba lối trung tuyến của tam giác hạn chế nhau bên trên một điểm. Điểm này được gọi là trọng tâm của tam giác. Hay thường hay gọi là phụ vương lối trung tuyến của tam giác đồng quy bên trên một điểm( đồng quy bên trên một điểm Tức là nằm trong lên đường sang 1 điểm). Khoảng cơ hội kể từ trọng tâm cho tới 3 đỉnh của tam giác vì thế 2/3 phỏng lâu năm lối trung tuyến ứng với đỉnh bại. Đường trung tuyến của tam giác phân chia tam giác trở nên nhì phần có diện tích bằng nhau (đồng quy tam giác).
 • Ba lối trung trực của tam giác hạn chế nhau bên trên một điểm là tâm lối tròn trặn nước ngoài tiếp của tam giác (đồng quy tam giác).
 • Ba lối phân giác vô của tam giác hạn chế nhau bên trên một điểm là tâm lối tròn trặn nội tiếp của tam giác (đồng quy tam giác).
 • Định lý hàm số cosin: Trong một tam giác, bình phương phỏng lâu năm một cạnh vì thế tổng bình phương phỏng lâu năm nhì canh sót lại trừ lên đường nhì lượt tích của phỏng lâu năm nhì cạnh ấy với cosin của góc xen thân thích nhì cạnh bại.
 • Định lý hàm số sin: Trong một tam giác tỷ trọng thân thích phỏng lâu năm của từng cạnh với sin của góc đối lập là như nhau cho tất cả phụ vương cạnh.
 • Đường trung bình là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác; một tam giác sở hữu phụ vương lối khoảng. Đường khoảng của tam giác thì tuy vậy song với cạnh loại phụ vương và có tính lâu năm vì thế 50% phỏng lâu năm cạnh bại. Tam giác mới mẻ tạo ra vì thế phụ vương lối khoảng vô một tam giác thì nó đồng dạng với tam giác công ty của chính nó.
 • Trong tam giác, lối phân giác của một góc phân chia cạnh đối lập trở nên 2 đoạn trực tiếp tỷ trọng với 2 cạnh kề 2 đoạn trực tiếp bại.

4. Phân mô hình tam giác

Theo phỏng lâu năm những cạnh

 • Tam giác thường là tam giác cơ phiên bản nhất, có tính lâu năm những cạnh không giống nhau, số đo góc vô cũng không giống nhau. Tam giác thông thường cũng hoàn toàn có thể bao hàm những tình huống quan trọng của tam giác.

tam-giac-thuong

Tam giác thường

 • Tam giác cân là tam giác sở hữu nhì cạnh đều bằng nhau, nhì cạnh này được gọi là nhì cạnh mặt mày. Đỉnh của một tam giác cân nặng là phó điểm của nhì cạnh mặt mày. Góc được tạo ra vì thế đỉnh được gọi là góc ở đỉnh, nhì góc sót lại gọi là góc ở lòng. Tính hóa học của tam giác cân nặng là nhì góc ở lòng thì đều bằng nhau.

tam-giac-can

Tam giác cân

 • Tam giác đều là tình huống quan trọng của tam giác cân nặng sở hữu cả phụ vương cạnh đều bằng nhau. Tính hóa học của tam giác đều là sở hữu 3 góc đều bằng nhau và vì thế 60°.

tam-giac-deu

Tam giác đều

Theo số đo những góc trong

 • Tam giác vuông là tam giác sở hữu một góc vì thế 90° (là góc vuông). Trong một tam giác vuông, cạnh đối lập với góc vuông gọi là cạnh huyền, là cạnh lớn số 1 vô tam giác bại. Hai cạnh sót lại được gọi là cạnh góc vuông của tam giác vuông. Định lý Pythagoras là quyết định lý có tiếng so với hình tam giác vuông, có tên mái ấm toán học tập lỗi lạc Pythagoras.

tam-giac-vuong

Tam giác vuông

 • Tam giác tù là tam giác sở hữu một góc vô to hơn rộng lớn rộng lớn 90° (một góc tù) hoặc sở hữu một góc ngoài bé thêm hơn 90° (một góc nhọn).

tam-giac-tu

Tam giác tù

 • Tam giác nhọn là tam giác sở hữu phụ vương góc vô đều nhỏ rộng lớn 90° (ba góc nhọn) hoặc sở hữu toàn bộ góc ngoài to hơn 90° (sáu góc tù)

tam-giac-nhon

Tam giác nhọn

 • Tam giác vuông cân vừa là tam giác vuông, vừa vặn là tam giác cân nặng. Trong một tam giác vuông cân nặng, nhì cạnh góc vuông đều bằng nhau và từng góc nhọn vì thế 45°.

tam-giac-vuong-can

Tam giác vuông cân

5. Công thức tính diện tích S hình tam giác

5.1 Tính diện tích S tam giác bằng phương pháp dùng hình học

Diện tích hình tam giác được xem vì thế tích của phỏng lâu năm lòng nhân với độ cao tiếp sau đó phân chia toàn bộ mang đến 2. 

Hay rằng cách tiếp theo, diện tích S hình tam giác là 50% tích cạnh lòng và độ cao. Đơn vị của diện tích S hình tam giác là vuông, thông thường là cm2, dm2, m2,…

Công thức tính diện tích S tam giác thường: S = ( a x h) /2

Trong đó: a là chiều lâu năm lòng, h là độ cao của tam giác (là đoạn trực tiếp hạ kể từ đỉnh xuống lòng bên cạnh đó vuông góc với lòng của một tam giác), S là diện tích S tam giác bại.

cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-tam-giac

Công thức tính diện tích S hình tam giác vì thế dùng hình học

Công thức tính diện tích S tam giác vuông: là 50% tích nhì cạnh góc vuông hoặc 50% tích độ cao và cạnh huyền.

Công thức tính diện tích S tam giác cân nặng, tam giác đều thì tiếp tục kiểu như với phương pháp tính diện tích S tam giác thông thường.

Xem thêm: Kh%c3%b3i Nh%c3%a0 M%c3%a1y Hình ảnh PNG | Vector Và Các Tập Tin PSD | Tải Về Miễn Phí Trên Pngtree

5.2 Tính diện tích S tam giác bằng phương pháp dùng véc tơ

Nếu tứ giác ABDC là hình bình hành thì diện tích S của chính nó được xem vì thế công thức:

{\displaystyle S_{ABCD}=|[{\overrightarrow {AB}},{\overrightarrow {AC}}]|}

trong đó{\displaystyle [{\overrightarrow {AB}},{\overrightarrow {AC}}]} là tích sở hữu hướng của hai vectơ {\displaystyle {\overrightarrow {AB}}} và {\displaystyle {\overrightarrow {AC}}}.

Diện tích tam giác ABC bằng 50% diện tích S của hình bình hành ABDC nên:

{\displaystyle \lg {\check {a}}S_{ABC}={\frac {1}{2}}|[{\overrightarrow {AB}},{\overrightarrow {AC}}]|}

tinh-dien-tich-hinh-tam-giac-bang-vec-to

Công thức tính diện tích S hình tam giác vì thế véc tơ

5.2 Tính diện tích S tam giác bằng phương pháp người sử dụng lượng giác

Vì {\displaystyle h=a.\sin \gamma \,} và {\displaystyle S={\frac {1}{2}}.b.h} nên tao có:

{\displaystyle S={\frac {1}{2}}.a.b.\sin \gamma }

tinh-dien-tich-hinh-tam-giac-bang-luong-giac

Công thức tính diện tích S hình tam giác vì thế lượng giác

6. Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình tam giác

Dạng 1: Tính diện tích S tam giác lúc biết phỏng lâu năm lòng và chiều cao

Ví dụ 1: Tính diện tích S tam giác thông thường và tam giác vuông có:

a) Độ lâu năm lòng vì thế 36cm và độ cao vì thế 21cm.

b) Hai cạnh góc vuông có tính lâu năm theo lần lượt là 5dm và 6dm.

Bài làm

a) Diện tích hình tam giác là:

36 x 21 : 2 = 378 (cm2)

b) Diện tích hình tam giác là:

5 x 6 : 2 = 15 (dm2)

Đáp số: a) 378cm2

b) 15dm2

Dạng 2: Tính phỏng lâu năm lòng lúc biết diện tích S và chiều cao

+ Từ công thức tính diện tích S, tao suy ra sức thức tính phỏng lâu năm đáy: a = S x 2 : h

Ví dụ 1: Tính phỏng lâu năm cạnh lòng của hình tam giác sở hữu độ cao vì thế 60cm và diện tích S vì thế 4500cm2.

Bài làm

Độ lâu năm cạnh lòng của hình tam giác là:

4500 x 2 : 60 = 150 (cm)

Đáp số: 150cm

Dạng 3: Tính độ cao lúc biết diện tích S và phỏng lâu năm đáy

+ Từ công thức tính diện tích S, tao suy ra sức thức tính chiều cao: h = S x 2 : a

Ví dụ 1: Tính độ cao của hình tam giác có tính lâu năm cạnh lòng vì thế 50cm và diện tích S vì thế 1125cm2.

Bài làm

Chiều cao của hình tam giác là:

1125 x 2 : 50 = 45 (cm)

Đáp số: 45cm

Tổng kết, vô nội dung bài viết này tiếp tục giúp đỡ bạn hiểu thâm thúy rộng lớn về hình tam giác và những đặc thù của chính nó. Dường như, nội dung bài viết còn cung cấp 3 công thức tính diện tích S hình tam giác. Mong rằng những vấn đề bên trên tiếp tục hữu ích với các bạn.

Ngoài các bạn, chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm tăng những kỹ năng và kiến thức hữu ích bên dưới đây:

✍ Xem thêm: Bảng quy các đổi đơn vị chức năng đo phỏng lâu năm chan chứa đủ 

✍ Xem thêm: Quy thay đổi đơn vị chức năng đo lượng trực tuyến, dễ dàng dàng

Xem thêm: Sốc phản vệ là gì? Tìm hiểu nguyên nhân gây sốc phản vệ

✍ Xem thêm: Chuyển thay đổi đơn vị chức năng đo diện tích S dễ dàng và đơn giản với một cú nhấp chuột

✍ Xem thêm: Tính diện tích S hình vuông | Bài tập dượt sở hữu câu nói. giải

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình thoi và cơ hội giải bài bác tập dượt chi tiết